Cho phép Go-Viet và FastGo thí điểm ứng dụng gọi xe công nghệ

Nhàđầutư
Go-Viet và FastGo là những ứng dụng gọi xe công nghệ vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho phép thí điểm kết nối xe hợp đồng cho đến khi Nghị định 86 mới ban hành.
NGUYÊN AN
08, Tháng 04, 2019 | 16:07

Nhàđầutư
Go-Viet và FastGo là những ứng dụng gọi xe công nghệ vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho phép thí điểm kết nối xe hợp đồng cho đến khi Nghị định 86 mới ban hành.

EXPLORER_thumbnails_web

Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa mới ban hành van bản, đồng nhất với đề xuất của UBND TP.HCM về việc cho phép hai ứng dụng gọi xe là Go-Viet và FastGo được phép thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải khách trên địa bàn thành phố.

Bộ GTVT cho biết, nhận được văn bản của UBND TP.HCM và Sở GTVT thành phố kèm theo hồ sơ đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại công nghệ Go-Viet (ứng dụng GoCar) và Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo), trong đó đề xuất xin được triển khai đề án thí điểm phần mềm ứng dụng GoCar, FastGo trên địa bàn TP.HCM. Thời gian đề nghị thực hiện thí điểm đến khi Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

explore

Ứng dụng gọi xe Go -Viet được cho thí điểm

Theo lý giải của Bộ GTVT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải khách theo quy định tại Quyết định số 24 của Bộ GTVT; Đồng thời tiếp tục thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng một cách có hiệu quả và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh độc quyền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 02/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ GTVT thống nhất với đề xuất của UBND TP.HCM và Sở GTVT thành phố.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM giao Sở GTVT thành phố chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định đảm bảo các yêu cầu về thời gian thực hiện cho đến khi Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Bộ này còn yêu cầu phải thực hiện các chính sách, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định và các nội dung đã đề xuất và cam kết trong đề án thí điểm của Công ty TNHH Thương mại công nghệ Go-Viet, Công ty cổ phần FastGo Việt Nam. Đồng thời, thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM và các quy định của pháp luật khác có liên quan theo quy định.

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài hai ứng dụng nêu trên còn 12 đơn vị khác được tham gia đề án thí điểm kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng theo Quyết định 24 gồm: Công ty CP Be Group (ứng dụng Be), Công ty CP thương mại điện tử Vận Thông (Vato), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber) và Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (V.Car), Công ty CP Vận tải 57 Hà Nội (Thanh Cong Car), Công ty CP Sun Taxi (S.Car), Công ty CP Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (Vic.Car), Công ty CP Hợp tác đầu tư và Phát triển (Home Car), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Linh Trang (LB.Car), Công ty TNHH Phúc Xuyên (Emddi-Quảng Ninh).

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
846,92 +3,84 / +0,46%
Lúc 12/08/2020 15:59:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 272.493.250
GTGD: 4,51 triệu
Sàn
HNX-Index
116,26 -0,04 / -0,03%
Lúc 12/08/2020 15:59:15
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.237.568
GTGD: 557.687,00
Sàn
UPCOM-Index
56,78 +0,26 / +0,46%
Lúc 12/08/2020 15:59:15
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 25.955.791
GTGD: 404.285,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ