Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Trần Uyên Phương "

1 2 3 4 5 6
Sàn
VN-Index
841,03 -2,17 / -0,26%
Lúc 11/08/2020 11:14:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 143.149.034
GTGD: 2,25 triệu
Sàn
HNX-Index
114,92 +1,28 / +1,13%
Lúc 11/08/2020 11:14:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 32.136.696
GTGD: 435.939,00
Sàn
UPCOM-Index
56,44 +0,14 / +0,25%
Lúc 11/08/2020 11:14:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.315.842
GTGD: 181.638,00

Nguồn: VPBS