Tập đoàn Hoa Sen chuyển đổi 172 chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh

Nhàđầutư
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa công bố thông tin chuyển đổi 172 chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh. Theo đó, mỗi tỉnh sẽ chỉ có một chi nhánh Hoa Sen.
CHU KÝ
05, Tháng 06, 2019 | 07:15

Nhàđầutư
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa công bố thông tin chuyển đổi 172 chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh. Theo đó, mỗi tỉnh sẽ chỉ có một chi nhánh Hoa Sen.

Theo Nghị quyết số 29/NQ/HĐQT/2019, HSG sẽ chuyển đổi 172 chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh, việc chuyển đổi này sẽ làm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của tập đoàn, cũng như không làm thay đổi số lượng đơn vị phân phố của Tập đoàn trên thị trường.

Theo HSG, việc thay đổi này là nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua và được HĐQT khiển khai từ năm 2018.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2019 HSG đã công bố giải thể 19 chi nhánh với lý do triển khai lộ trình tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh được chấm dứt hoạt động sẽ được chuyển đổi thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh tăng cường hiệu quả hoạt động. Đến ngày 12/4/2019, Tập đoàn này lại tiếp tục công bố thông tin giải thể 70 chi nhánh cũng với lý do tương tự.

dscf9337-1527

Gần đây nhất vào ngày 12/4/2019, Tập đoàn Hoa Sen đã công bố thông tin giải thể 70 chi nhánh tại nhiều tỉnh thành. Ảnh: Văn Dũng

Về tình hình kinh doanh, mới đây HSG cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 (chưa soát xét). Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 6.922 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 38,7%,  xuống còn 53 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm doanh thu hợp nhất đạt 14.480 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế giảm 73%, xuống còn 114 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/3/2019 là 18.364 tỷ đồng, giảm 13,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn 10.284 tỷ đồng gồm: tài sản cố định 7.823 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn gần 1.800 tỷ đồng….Tài sản ngắn hạn là 8.079 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho là 4.528 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 1.761 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn khác 1.418 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán nợ phải trả là 13.139 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 9.877 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7.653 tỷ đồng (vay các ngân hàng như: ngân hàng Vietinbank (chi nhánh KCN Bình Dương) 2.203 tỷ đồng; ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Nam Bình Dương) 1.650 tỷ đồng; ngân hàng BIDV 1.009 tỷ đồng…). Nợ dài hạn là 3.262 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.258 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 5.224 tỷ đồng, gồm vốn góp chủ sở hữu 3.849 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.158 tỷ đồng…

Chốt phiên giao dịch ngày 4/6, cổ phiếu HSG tăng 0,1%, lên 7.820 đồng/CP. Giá trị vốn hóa hiện đang ở mức 3.310 tỷ đồng.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 27/09/2020 10:29:43
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 27/09/2020 10:29:43
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 27/09/2020 10:29:43
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ