Tìm kiếm tin tức liên quan đến "phế liệu"

1 2
Sàn
VN-Index
991,77 -3,38 / -0,34%
Lúc 19/09/2019 13:29:15
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 107.263.325
GTGD: 2,14 triệu
Sàn
HNX-Index
103,13 +0,84 / +0,82%
Lúc 19/09/2019 13:29:15
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 15.281.442
GTGD: 227.867,00
Sàn
UPCOM-Index
56,38 -0,03 / -0,05%
Lúc 19/09/2019 13:29:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 297
KLGD: 10.131.849
GTGD: 129.940,00

Nguồn: VPBS