Nhiệt điện Vũng Áng I luôn đảm bảo an ninh điện lưới quốc gia, cung cấp tro xỉ cho các công trình xây dựng.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh công suất 2x600MW đưa vào vận hành vào đầu tháng 1/2015. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp nguyên liệu than cám 5A với khối lượng  khoảng 2,9 triệu tấn/năm, sản phẩm sau đốt khoảng 0,7 triệu tấn tro bay/năm và 0,15 triệu tấn xỉ/năm. 
NGUYỄN LÀI
03, Tháng 12, 2019 | 14:01

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh công suất 2x600MW đưa vào vận hành vào đầu tháng 1/2015. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp nguyên liệu than cám 5A với khối lượng  khoảng 2,9 triệu tấn/năm, sản phẩm sau đốt khoảng 0,7 triệu tấn tro bay/năm và 0,15 triệu tấn xỉ/năm. 

Tro xỉ là nguồn vật liệu xây dựng lý tưởng

Sản phẩm tro bay và xỉ đáy lò của NMNĐ Vũng Áng 1 đã được Viện Công nghệ môi trường lấy và phân tích mẫu xác nhận không phải là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT.

d2

Sản phẩm xỉ đáy lò được Viện Vật liệu Xây dựng đánh giá chứng nhận và công bố Hợp chuẩn xỉ đáy lò

Sản phẩm tro bay được Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng - Bộ xây dựng đánh giá và cấp giấy chứng nhận chất lượng phù hợp với QCVN 16:2017/BXD để làm phụ gia hoạt tính tro bay dành cho bê tông, vữa xây và ximăng, liệu xây dựng, gạch không nung, bê tông đầm lăn cho các công trình thủy điện, giao thông nông thôn. Sản phẩm xỉ đáy lò được Viện Vật liệu Xây dựng đánh giá chứng nhận và công bố Hợp chuẩn xỉ đáy lò theo TCVN 6882:2016: Phụ gia khoáng cho xi măng. 

 Ngày 5/3/2018, Viện Vật liệu Xây dựng đã cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm xỉ đáy và tro xỉ NMNĐ Vũng Áng 1 phù hợp với theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 12249:2018: Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp;  

a4200-1532312864353378285459

Sản phẩm tro xỉ được sử dụng làm đường gia thông 

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 và Văn bản số 6109/BTNMT-TCMT ngày 05/11/2018 của Bộ TNMT thì tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đã được Hợp quy/Hợp chuẩn theo quy định “được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định pháp luật về sản phẩm hàng hóa”.    

Căn cứ các cơ sở pháp lý ở trên, tro xỉ của NMNĐ Vũng Áng đã có đầy đủ các điều kiện để xá định “là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định pháp luật về sản phẩm hàng hóa”.    

Sẵn sàng cung cấp miễn phí vật liệu tro xỉ XD doanh nghiệp, cá nhân

Trước tính năng nói trên, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ NMNĐ Vũng Áng 1 với 6 đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải, Công ty TNHH Vận tải thương mại Lê Nam, Công ty TNHH My Sơn, Công ty TNHH Sơn Vĩnh, Công ty TNHH-DVTM Thắng Đạt, Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu và Thương mại Phương Nam. Tổng khối lượng các đơn vị cam kết tiêu thụ tối thiểu là 68.500 tấn/tháng.

135d5151254t7146l8-72d5073823t2110l5-a

 

Trong thới gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng tiêu thụ tro xỉ với các đối tác hiện tại. Đồng thời tìm kiếm, bổ sung các đơn vị tiêu thụ đặc biệt là các đơn vị có nhu cầu tiêu thụ lượng tro xỉ đang lưu chứa tại bãi chứa xỉ đảm bảo tiêu thụ hết lượng tro xỉ phát sinh cũng như tro xỉ tại bãi chứa xỉ.

Với tinh thần để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là đi đầu trong chủ trương tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, PV Power sẵn sàng cung cấp miễn phí tro xỉ cho các Doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng nguồn tro xỉ của nhà máy và tạo điều kiện tốt nhất để các Doanh nghiệp có thể tiếp nhận nguồn nguyên liệu tro xỉ trên.

Để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là đi đầu trong chủ trương sử dụng tro xỉ để làm vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sẵn sàng cung cấp miễn phí tro xỉ cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn tro xỉ của nhà máy để làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp có thể tiếp nhận nguồn nguyên liệu tro xỉ trên. Được biết, đến nay một số khách hàng nước ngoài như Lào, Thái Lan đã sang tìm hiểu để ký kết tiêu thụ sản phẩm trên của nhà máy, đặc biệt phong trào XD nông thôn mới nhiều địa phương cũng đã đăng ký, thực hiện sử dụng tro xỉ của nhà máy làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng…  

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
846,92 +3,84 / +0,46%
Lúc 12/08/2020 15:59:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 272.493.250
GTGD: 4,51 triệu
Sàn
HNX-Index
116,26 -0,04 / -0,03%
Lúc 12/08/2020 15:59:15
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.237.568
GTGD: 557.687,00
Sàn
UPCOM-Index
56,78 +0,26 / +0,46%
Lúc 12/08/2020 15:59:15
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 25.955.791
GTGD: 404.285,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ