Mặc dù dịch COVID-19, TP.HCM vẫn có hơn 26.500 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm

Nhàđầutư
Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP.HCM có có 26.543 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 562.199 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã tư vấn việc làm cho 250.910 lượt người, 55.293 lượt người được giới thiệu việc làm, 22.567 người được nhận việc làm...
LÝ TUẤN
04, Tháng 09, 2020 | 08:38

Nhàđầutư
Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP.HCM có có 26.543 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 562.199 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã tư vấn việc làm cho 250.910 lượt người, 55.293 lượt người được giới thiệu việc làm, 22.567 người được nhận việc làm...

DN MOI (1)

 TP.HCM có 26.543 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 562.199 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Internet

Hơn 26.500 doanh nghiệp được thành lập mới

Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết, tính đến ngày 27/8, tổng số vốn đăng ký và bổ sung là 848.539 tỷ đồng, tăng 31,32% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố có 26.543 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 562.199 tỷ đồng (giảm 6,75% số lượng doanh nghiệp và tăng 23,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 88.718 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (vốn điều chỉnh bổ sung tăng 286.340 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ.

Phân theo ngành nghề về vốn đăng ký, kinh doanh bất động sản là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất 61,4%; tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác 10,6%; xây dựng chiếm 7,9%; khoa học – công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế quảng cáo và chuyên môn khác 4,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 3,1%; tài chính ngân hàng, bảo hiểm chiếm 1,9%; thông tin truyền thông chiếm 1,73%.

Trong khi đó, phân theo ngành nghề về số lượng thì bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác lại chiếm tỷ trọng cao nhất 36,76%; đứng thứ hai là khoa học – công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế quảng cáo và chuyên môn khác 10,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 10,36%; xây dựng chiếm 9,7%; kinh doanh bất động sản chiếm 6%.

Theo Sở KH&ĐT TP.HCM, tính đến 27/8, có 21.266 doang nghiệp ngừng hoạt động tại Cục Thuế TP.HCM, tăng 5,35% so với cùng kỳ. Có 3.566 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở KH&ĐT, tăng 12,3% và 10.382 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 14,8%.

Ngoài ra, tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống là 434.410 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là hơn 6,67 triệu tỷ đồng.

22.567 người được nhận việc làm

Theo Sở KH&ĐT TP.HCM, trong tháng 8/2020, thành phố đã giải quyết việc làm cho 25.697 lượt người và tạo ra 12.215 chỗ việc làm mới, nâng số tổng số lao động được giải quyết việc làm đến nay là 198.258/300.000 lượt người (đạt 66,09% kế hoạch năm) và tạo ra 90.866/135.000 chỗ việc làm mới (đạt 67,31% kế hoạch năm).

Từ đầu năm đến nay, có 250.910 lượt người được tư vấn việc làm, 55.293 lượt người được giới thiệu việc làm, 22.567 người được nhận việc làm; 107.618 người nhận quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tính đến tháng 8/2020, công tác tuyển sinh đào tạo nghề đạt nghề đạt 101.347/461.000 học viện (đạt 21,98% kế hoạch năm). Số lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 3.990.602 người (đạt 84,46%/85% kế hoạch hoạch năm).

images2776382_1lao_dong_ngoi_cho_viec_lam

Trong tháng 8/2020, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 25.697 lượt người và tạo ra 12.215 chỗ việc làm mới. Ảnh minh họa: H.P

TP.HCM cũng đã tiếp nhận, thẩm định và cấp phép hoạt động động dịch vụ việc làm cho 29 đơn vị; thực hiện cấp mới và cấp lại 6.744 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TP.HCM.

Thành phố đã thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận 1.340 vị trí công việc được sử dụng lao động người nước ngoài của 8.246 vị trí với nhu cầu sử dụng 10.510 lao động nước ngoài.

Tính đến ngày 10/8, trên địa bàn thành đã giải quyết cho 543.345 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền hơn 595,105 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với các nhóm còn lại, thành phố đã quan tâm hỗ trợ cho người lao động ngừng việc làm, hoãn việc làm (kể cả giáo viên mầm non) là 69.573 đối tượng, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền trên 71 tỷ đồng. Hỗ trợ cho người lao động tạm chấm dứt hợp đồng lao động, đến nay đã giải quyết cho 1.046 người, đạt lệ 100% với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Về những lao động tự do khác, các quận – huyện đã chi trả hỗ trợ 144.072 người, đạt tỷ lệ 100%, đối với hỗ trợ hộ kinh doanh cũng đã chi hỗ trợ cho 1.347, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền 1,347 tỷ đồng.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.162,01 -15,63 / -1,33%
Lúc 24/02/2021 14:59:12
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 602.806.255
GTGD: 15,01 triệu
Sàn
HNX-Index
237,85 -0,93 / -0,39%
Lúc 24/02/2021 14:59:12
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 151.662.264
GTGD: 2,36 triệu
Sàn
UPCOM-Index
76,21 -0,26 / -0,34%
Lúc 24/02/2021 14:59:12
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 61.103.690
GTGD: 1,16 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ