Giảm gần 4,5 vạn biên chế năm 2019

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người. 
LÂM TÍN
15, Tháng 01, 2019 | 13:21

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người. 

bo_noi_vu_odec

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019, Bộ Nội vụ diễn ra sáng 15/1

Sáng 15/1, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019. Một nội dung quan trọng được công bố là kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định 108, đến năm 2018 là 40.500 người, trong đó, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35 người và cho thôi việc ngay 5.483 người; dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người. 

Tính đến ngày 27/12/2018, số lượng Vụ và tương đương thuộc Bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; số lượng Cục thuộc Bộ, ngang Bộ là 125 tổ chức, tăng 7; 29 tổng cục và tương đương, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 8 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. Tính đến cuối 2018, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1; đơn vị sự nghiệp là 154 tổ chức, giảm 37.

Số lượng Vụ, Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Công an) biến động theo hướng tăng.

Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, Bộ Nội vụ cho biết, nhiều tỉnh thành đã tiến hành hợp nhất, giải thể một số Sở.

Đơn cử như tỉnh Bạc Liêu hợp nhất Sở GDĐT và Sở KHCN thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở VHTTDL với Sở TTTT thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Tỉnh Bắc Ninh giải thể Sở Ngoại vụ; Hà Giang thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Lào Cai hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – xây dựng..

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
909,67 +6,33 / +0,70%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 221.123.293
GTGD: 3,88 triệu
Sàn
HNX-Index
106,63 +2,45 / +2,35%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 49.470.451
GTGD: 612.043,00
Sàn
UPCOM-Index
55,53 +0,30 / +0,54%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 15.012.509
GTGD: 236.262,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ