Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

Nhàđầutư
Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Hà Tĩnh xác định, sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn nông thôn góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong nông thôn mới.
ĐỖ MAI
10, Tháng 02, 2019 | 06:30

Nhàđầutư
Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Hà Tĩnh xác định, sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn nông thôn góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong nông thôn mới.

Những năm qua, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đã phát huy được các nguồn vốn và hoàn thành vượt các kế hoạch chương trình nước sạch nông thôn, tập trung đầu tư mở rộng xây dựng mạng lưới gắn với nâng cao chất lượng nước, khai thác có hiệu quả công suất hoạt động của hệ thống cấp nước sạch nông thôn.

ANS

 

Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn ở Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao, ý thức bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe của hộ gia đình nâng lên rõ rệt. Năm 2018, có thêm 30.000 người được sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 3,0% so với năm 2017, nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên 97,0%, đạt 100% kế hoạch 30.000 người sử dụng nước đạt Quy chuẩn QCVN 02 của Bộ Y tế, tăng 3,0% so với năm 2017, nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước đạt Quy chuẩn QCVN 02 lên 47,2%

Năm 2018, UBND tỉnh giao Trung tâm thực hiện 05 dự án công trình cấp nước nông thôn, tổng mức đầu tư, 30.831 triệu đồng, gồm. Mở rộng, nâng cấp công trình cấp nước xã Trường Sơn, Lắp đặt hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước xã Tân Lộc; Mở rộng mạng lưới cấp nước nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Mỹ, Sửa chữa công trình cấp nước xã Gia Phố (giai đoạn 1) và mở rộng, đấu nối công trình cấp nước xã Thạch Sơn (giai đoạn 2). Được biết, hiện nay các công trình này đã hoàn thành đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng,  hoàn thành thanh quyết toán công trình theo tiến độ của dự án.

Song song với việc xây dựng các công trình nước sạch thì các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn cũng được triển khai như. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong thôn xóm, chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang, cải tạo, xây dựng các ao, hồ, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương triển khai tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập huấn hướng dẫn xây dựng, bảo quản và sử dụng công trình cấp nước, công trình vệ sinh hộ gia đình, 17 lớp tại các xã xây dựng nông thôn mới đăng ký đạt chuẩn năm 2018, với hơn 1.300 lượt người tham gia. Xây dựng, lắp đặt 53 Áp phích truyền thông về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 53 xã xây dựng NTM đăng ký đạt chuẩn năm 2018 và 2019. Việc người dân được hưởng hiệu quả đầu tư từ dự án đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống để tập trung phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

 Năm 2018 đã huy động được 8.300.000 đồng giúp đỡ xã xây dựng NTM đăng ký đạt chuẩn năm 2018 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận đỡ đầu; tham gia cùng Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ngày công giúp đở các xã do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018 đã có 46/48 xã đạt chỉ tiêu nước sạch.

Theo ông Nguyễn Hồng  Quang - Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Tĩnh: Việc đưa nước sạch đến từng hộ đã được người dân đồng tình và hết sức phấn khởi. Thành công này được xem như là một phần thưởng cho ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên của Trung tâm, bởi hơn ai hết, tập thể nhân viên của Trung tâm nhận thức được rằng sử dụng nước sạch trong sinh hoạt chính là góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho người dân ở các khu vực nông thôn.

Năm 2019, Trung tâm tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước với mục tiêu phấn đấu 21.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh được cấp nước thường xuyên, liên tục, tổng doanh thu đạt 12.000 triệu đồng, tăng 128% so với năm 2018.

Theo đó, đơn vị sẽ tập trung một số giải pháp đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng 6 dự án cấp nước; vận động, khuyến khích người dân đóng góp kinh phí để xây dựng, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nước sạch trong xây dựng NTM góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
850,74 -4,31 / -0,50%
Lúc 14/08/2020 15:59:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 304.706.001
GTGD: 5,16 triệu
Sàn
HNX-Index
116,14 -0,73 / -0,62%
Lúc 14/08/2020 15:59:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 157.333.954
GTGD: 3,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,74 -0,12 / -0,21%
Lúc 14/08/2020 15:59:19
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 29.222.298
GTGD: 311.121,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ