Chính phủ đã chi bao nhiêu tiền để trả nợ sau 9 tháng đầu năm 2019?

Nhàđầutư
Riêng trong tháng 9/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ  đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng, gồm trả nợ trong nước 195,7 nghìn tỷ đồng; trả nợ nước ngoài  41,2 nghìn tỷ đồng.
KỲ PHONG
15, Tháng 10, 2019 | 05:57

Nhàđầutư
Riêng trong tháng 9/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ  đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng, gồm trả nợ trong nước 195,7 nghìn tỷ đồng; trả nợ nước ngoài  41,2 nghìn tỷ đồng.

img_6754

Sau 9 tháng đầu năm 2019, trả nợ của Chính phủ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo Bộ Tài chính vừa công bố, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu hết quý 3/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018, trong đó:

Về thu nội địa, trong tháng 9/2019 là 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%).

Thu về dầu thô, trong tháng 9 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh  toán là 0,95 triệu tấn, giá dầu khoảng 62,5 USD/thùng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 9 là 13,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4%, trên cơ sở tổng số thu thuế ước  đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so  cùng  kỳ  năm 2018;

Qua đó, hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Riêng trong tháng 9/2019, Việt Nam cũng đã giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 89 triệu USD.  Lũy  kế 9 tháng giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD, tương đương khoảng 32.737 tỷ đồng, chiếm khoảng 26,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc giải ngân vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài chậm chủ yếu do hạn chế và vướng mắc trong việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; chất lượng thiết kế và tính sẵn sàng triển khai dự án; vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm đấu thầu, bố trí vốn đối ứng, thủ tục cho vay lại.

Đáng chú ý, báo cáo về tình hình trả nợ của Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, riêng trong tháng 9/2019, trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11,9 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 195,7 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41,2 nghìn tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
847,61 +5,23 / +0,62%
Lúc 03/07/2020 15:59:03
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 203.001.178
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
111,68 +0,07 / +0,06%
Lúc 03/07/2020 15:59:03
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.519.788
GTGD: 346.452,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 +0,37 / +0,66%
Lúc 03/07/2020 15:59:03
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 31.515.169
GTGD: 332.908,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ