Tìm kiếm tin tức liên quan đến "VinFast"

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
692,49 +12,26 / +1,80%
Lúc 03/04/2020 10:29:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 93.192.054
GTGD: 1,18 triệu
Sàn
HNX-Index
96,92 +1,31 / +1,37%
Lúc 03/04/2020 10:29:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 23.112.861
GTGD: 184.857,00
Sàn
UPCOM-Index
49,01 +0,38 / +0,78%
Lúc 03/04/2020 10:29:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.929.760
GTGD: 51.683,00

Nguồn: VPBS