Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Tết"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sàn
VN-Index
842,54 -0,66 / -0,08%
Lúc 11/08/2020 14:14:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 218.701.155
GTGD: 3,62 triệu
Sàn
HNX-Index
116,23 +2,59 / +2,28%
Lúc 11/08/2020 14:14:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 50.667.384
GTGD: 711.073,00
Sàn
UPCOM-Index
56,41 +0,11 / +0,20%
Lúc 11/08/2020 14:14:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 19.074.340
GTGD: 250.799,00

Nguồn: VPBS