Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Ernst & Young"

1
Sàn
VN-Index
867,14 +5,98 / +0,69%
Lúc 07/07/2020 13:59:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 265.233.611
GTGD: 4,52 triệu
Sàn
HNX-Index
114,08 +1,01 / +0,89%
Lúc 07/07/2020 13:59:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 30.549.479
GTGD: 317.007,00
Sàn
UPCOM-Index
56,27 -0,21 / -0,37%
Lúc 07/07/2020 13:59:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.899.904
GTGD: 187.691,00

Nguồn: VPBS