Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Bộ Công Thương"

Sàn
VN-Index
691,48 +11,25 / +1,65%
Lúc 03/04/2020 10:14:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 83.219.218
GTGD: 1,04 triệu
Sàn
HNX-Index
97,07 +1,46 / +1,53%
Lúc 03/04/2020 10:14:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 21.352.783
GTGD: 170.713,00
Sàn
UPCOM-Index
49,00 +0,37 / +0,76%
Lúc 03/04/2020 10:14:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.099.225
GTGD: 45.029,00

Nguồn: VPBS