Hà Tĩnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Nhàđầutư
Giá dịch vụ quản lý, vận hành với chung cư có sử dụng thang máy tối thiểu 1.500 đồng/m2/tháng, tối đa 8.000 đồng/m2/tháng; chung cư không sử dụng thang máy tối thiểu 1.000 đồng/m2/tháng, tối đa 4.500 đồng/m2/tháng.
PV
04, Tháng 12, 2019 | 06:45

Nhàđầutư
Giá dịch vụ quản lý, vận hành với chung cư có sử dụng thang máy tối thiểu 1.500 đồng/m2/tháng, tối đa 8.000 đồng/m2/tháng; chung cư không sử dụng thang máy tối thiểu 1.000 đồng/m2/tháng, tối đa 4.500 đồng/m2/tháng.

Trên đây là khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

Quyết định được áp dụng cho việc thu phí quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở.

72d6171011t98253l0

Nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vừa đưa vào vận hành tháng 10/2019

Đây cũng là cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư giữa các chủ thể thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ tại quyết định này.

Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư tại quyết định này không áp dụng đối với nhà chung cư xã hội chỉ để học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng; đã thống nhất về giá dịch vụ quản lý tại hội nghị nhà chung cư; đã có thỏa thuận chung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua căn hộ.

Cụ thể về giá dịch vụ quản lý, vận hành với chung cư có sử dụng thang máy tối thiểu 1.500 đồng/m2/tháng, tối đa 8.000 đồng/m2/tháng; chung cư không sử dụng thang máy tối thiểu 1.000 đồng/m2/tháng, tối đa 4.500 đồng/m2/tháng.

Mức giá trong khung giá quy định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chung (tắm hơi, bể bơi, internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác).

Căn cứ vào khung giá quy định trên, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán, xác định giá địch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để triển khai thưc hiện.

Trường hợp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu như trên.

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
837,00 +9,43 / +1,14%
Lúc 05/08/2020 13:59:57
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 255.993.758
GTGD: 4,31 triệu
Sàn
HNX-Index
113,75 +1,25 / +1,11%
Lúc 05/08/2020 13:59:57
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 37.302.736
GTGD: 469.400,00
Sàn
UPCOM-Index
56,05 +0,16 / +0,29%
Lúc 05/08/2020 13:59:57
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.855.158
GTGD: 195.308,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ