chủ dự án khu đô thị mới phương đông là ai - các bài viết về chủ dự án khu đô thị mới phương đông là ai, tin tức chủ dự án khu đô thị mới phương đông là ai

  • Nguồn gốc dự án Khu đô thị mới Phương Đông

    Nguồn gốc dự án Khu đô thị mới Phương Đông

    Khu đô thị mới Phương Đông có tên ban đầu là Khu đô thị Đông Xá với diện tích hơn 170ha. Đây vốn là quỹ đất mà tỉnh Quảng Ninh dùng làm vốn đối ứng cho Tổng công ty xây dựng Thăng Long cho gói thầu số 1, xây dựng 3 cây cầu có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
    Tháng 01, 16,2019 | 11:22
1
Sàn
VN-Index
960,30 -5,76 / -0,60%
Lúc 10/12/2019 15:59:57
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 242.725.192
GTGD: 5,02 triệu
Sàn
HNX-Index
102,03 -0,33 / -0,32%
Lúc 10/12/2019 15:59:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 29.617.262
GTGD: 377.875,00
Sàn
UPCOM-Index
55,36 -0,43 / -0,77%
Lúc 10/12/2019 15:59:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 9.044.837
GTGD: 176.189,00

Nguồn: VPBS