Tìm kiếm tin tức liên quan đến "cai lậy"

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
812,83 +14,44 / +1,81%
Lúc 03/08/2020 14:14:53
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 273.175.806
GTGD: 4,29 triệu
Sàn
HNX-Index
109,76 +2,25 / +2,09%
Lúc 03/08/2020 14:14:53
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 36.422.166
GTGD: 376.238,00
Sàn
UPCOM-Index
55,45 +0,65 / +1,19%
Lúc 03/08/2020 14:14:53
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 30.678.681
GTGD: 1,42 triệu

Nguồn: VPBS