Vincom Retail - các bài viết về Vincom Retail, tin tức Vincom Retail

Sàn
VN-Index
873,21 +8,71 / +1,01%
Lúc 09/07/2020 10:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 123.260.527
GTGD: 1,85 triệu
Sàn
HNX-Index
115,30 +0,93 / +0,81%
Lúc 09/07/2020 10:59:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 22.631.012
GTGD: 212.611,00
Sàn
UPCOM-Index
57,07 +0,29 / +0,51%
Lúc 09/07/2020 10:59:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 8.859.805
GTGD: 118.799,00

Nguồn: VPBS