cảng hàng không - các bài viết về cảng hàng không, tin tức cảng hàng không

1 2
Sàn
VN-Index
958,78 -1,52 / -0,16%
Lúc 11/12/2019 09:44:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 46.423.773
GTGD: 907.843,00
Sàn
HNX-Index
101,83 -0,21 / -0,21%
Lúc 11/12/2019 09:44:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 2.707.185
GTGD: 24.419,00
Sàn
UPCOM-Index
55,46 +0,10 / +0,18%
Lúc 11/12/2019 09:44:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.594.906
GTGD: 27.688,00

Nguồn: VPBS