thu hút FDI - các bài viết về thu hút FDI, tin tức thu hút FDI

1 2 3
Sàn
VN-Index
1.167,60 +0,82 / +0,07%
Lúc 25/01/2021 10:14:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 240.933.659
GTGD: 4,87 triệu
Sàn
HNX-Index
238,19 -1,93 / -0,80%
Lúc 25/01/2021 10:14:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 58.748.206
GTGD: 735.609,00
Sàn
UPCOM-Index
77,36 -0,24 / -0,31%
Lúc 25/01/2021 10:14:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 21.502.729
GTGD: 279.698,00

Nguồn: VPBS