thoái vốn - các bài viết về thoái vốn, tin tức thoái vốn

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
899,17 +5,13 / +0,57%
Lúc 18/09/2020 13:14:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 205.555.778
GTGD: 3,52 triệu
Sàn
HNX-Index
128,55 +0,08 / +0,06%
Lúc 18/09/2020 13:14:27
Cao nhất
17/09/2020
127,54
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 29.641.247
GTGD: 322.508,00
Sàn
UPCOM-Index
60,07 +0,20 / +0,33%
Lúc 18/09/2020 13:14:27
Cao nhất
17/09/2020
59,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 39.987.745
GTGD: 367.081,00

Nguồn: VPBS