Tìm kiếm tin tức liên quan đến "khởi nghiệp"

1 2 3 4 5 6
Sàn
VN-Index
864,97 +1,55 / +0,18%
Lúc 08/07/2020 10:44:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 90.563.418
GTGD: 1,57 triệu
Sàn
HNX-Index
114,23 +0,52 / +0,46%
Lúc 08/07/2020 10:44:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 10.545.396
GTGD: 114.100,00
Sàn
UPCOM-Index
56,39 +0,04 / +0,07%
Lúc 08/07/2020 10:44:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 3.521.986
GTGD: 54.792,00

Nguồn: VPBS