VEC - các bài viết về VEC, tin tức VEC

Sàn
VN-Index
863,20 -0,22 / -0,03%
Lúc 08/07/2020 09:44:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 40.068.828
GTGD: 727.714,00
Sàn
HNX-Index
113,54 -0,17 / -0,15%
Lúc 08/07/2020 09:44:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 5.191.223
GTGD: 50.526,00
Sàn
UPCOM-Index
56,44 +0,09 / +0,16%
Lúc 08/07/2020 09:44:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 1.478.341
GTGD: 22.468,00

Nguồn: VPBS