thương mại điện tử - các bài viết về thương mại điện tử, tin tức thương mại điện tử

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
868,59 -0,54 / -0,06%
Lúc 27/05/2020 13:15:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 236.812.962
GTGD: 3,96 triệu
Sàn
HNX-Index
110,00 -0,49 / -0,44%
Lúc 27/05/2020 13:15:15
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 37.455.280
GTGD: 418.248,00
Sàn
UPCOM-Index
55,31 -0,02 / -0,04%
Lúc 27/05/2020 13:15:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 17.003.325
GTGD: 211.054,00

Nguồn: VPBS