phan văn anh vũ - các bài viết về phan văn anh vũ, tin tức phan văn anh vũ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sàn
VN-Index
842,37 -0,83 / -0,10%
Lúc 11/08/2020 10:29:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 101.165.007
GTGD: 1,55 triệu
Sàn
HNX-Index
114,85 +1,21 / +1,06%
Lúc 11/08/2020 10:29:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 25.537.178
GTGD: 330.534,00
Sàn
UPCOM-Index
56,44 +0,14 / +0,25%
Lúc 11/08/2020 10:29:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.182.048
GTGD: 151.132,00

Nguồn: VPBS