huy động vốn - các bài viết về huy động vốn, tin tức huy động vốn

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
860,70 +3,22 / +0,38%
Lúc 28/05/2020 10:30:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 111.997.115
GTGD: 1,84 triệu
Sàn
HNX-Index
109,62 +0,73 / +0,67%
Lúc 28/05/2020 10:30:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 14.871.175
GTGD: 182.354,00
Sàn
UPCOM-Index
55,01 +0,08 / +0,15%
Lúc 28/05/2020 10:30:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.560.766
GTGD: 99.602,00

Nguồn: VPBS