hàn quốc - các bài viết về hàn quốc, tin tức hàn quốc

2 3 4 5 6 7 8 9
Sàn
VN-Index
872,64 +3,51 / +0,40%
Lúc 27/05/2020 13:00:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 212.367.608
GTGD: 3,52 triệu
Sàn
HNX-Index
110,53 +0,04 / +0,04%
Lúc 27/05/2020 13:00:15
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 33.431.673
GTGD: 365.424,00
Sàn
UPCOM-Index
55,40 +0,07 / +0,13%
Lúc 27/05/2020 13:00:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.009.327
GTGD: 191.000,00

Nguồn: VPBS