hàn quốc - các bài viết về hàn quốc, tin tức hàn quốc

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
936,14 -1,31 / -0,14%
Lúc 17/02/2020 10:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 66.497.938
GTGD: 1,17 triệu
Sàn
HNX-Index
109,71 -0,03 / -0,03%
Lúc 17/02/2020 10:14:26
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 11.646.903
GTGD: 127.021,00
Sàn
UPCOM-Index
56,46 -0,01 / -0,02%
Lúc 17/02/2020 10:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 3.093.806
GTGD: 52.138,00

Nguồn: VPBS