hạ tầng giao thông - các bài viết về hạ tầng giao thông, tin tức hạ tầng giao thông

Sàn
VN-Index
864,64 +1,22 / +0,14%
Lúc 08/07/2020 14:29:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 222.000.296
GTGD: 3,99 triệu
Sàn
HNX-Index
114,22 +0,51 / +0,45%
Lúc 08/07/2020 14:29:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 25.520.737
GTGD: 307.336,00
Sàn
UPCOM-Index
56,78 +0,43 / +0,76%
Lúc 08/07/2020 14:29:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.634.744
GTGD: 216.754,00

Nguồn: VPBS