Dự án BOT - các bài viết về Dự án BOT, tin tức Dự án BOT

1 2 3
Sàn
VN-Index
809,80 +11,41 / +1,43%
Lúc 03/08/2020 11:29:53
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 170.815.691
GTGD: 2,68 triệu
Sàn
HNX-Index
109,16 +1,65 / +1,53%
Lúc 03/08/2020 11:29:53
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 26.060.420
GTGD: 276.400,00
Sàn
UPCOM-Index
55,19 +0,39 / +0,71%
Lúc 03/08/2020 11:29:53
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 9.540.285
GTGD: 125.469,00

Nguồn: VPBS