điện mặt trời - các bài viết về điện mặt trời, tin tức điện mặt trời

1
Sàn
VN-Index
870,87 +6,37 / +0,74%
Lúc 09/07/2020 10:14:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 85.136.834
GTGD: 1,21 triệu
Sàn
HNX-Index
115,15 +0,78 / +0,68%
Lúc 09/07/2020 10:14:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 15.719.462
GTGD: 119.185,00
Sàn
UPCOM-Index
56,97 +0,19 / +0,33%
Lúc 09/07/2020 10:14:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.236.103
GTGD: 86.642,00

Nguồn: VPBS