dịch chuyển đầu tư - các bài viết về dịch chuyển đầu tư, tin tức dịch chuyển đầu tư

1
Sàn
VN-Index
864,18 +2,79 / +0,32%
Lúc 29/05/2020 14:00:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 253.955.531
GTGD: 3,67 triệu
Sàn
HNX-Index
109,64 0,00 / 0,00%
Lúc 29/05/2020 14:00:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 46.152.727
GTGD: 420.347,00
Sàn
UPCOM-Index
54,93 -0,08 / -0,15%
Lúc 29/05/2020 14:00:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 20.151.294
GTGD: 233.026,00

Nguồn: VPBS