địa ốc alibaba - các bài viết về địa ốc alibaba, tin tức địa ốc alibaba

1 2
Sàn
VN-Index
871,01 +1,88 / +0,22%
Lúc 27/05/2020 13:45:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 279.221.706
GTGD: 4,68 triệu
Sàn
HNX-Index
110,18 -0,31 / -0,28%
Lúc 27/05/2020 13:45:15
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 47.280.018
GTGD: 527.881,00
Sàn
UPCOM-Index
55,30 -0,03 / -0,05%
Lúc 27/05/2020 13:45:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 19.453.892
GTGD: 248.053,00

Nguồn: VPBS