Cục Hàng không Việt Nam - các bài viết về Cục Hàng không Việt Nam, tin tức Cục Hàng không Việt Nam

Sàn
VN-Index
851,76 +4,15 / +0,49%
Lúc 06/07/2020 10:44:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 79.385.308
GTGD: 1,31 triệu
Sàn
HNX-Index
112,13 +0,58 / +0,52%
Lúc 06/07/2020 10:44:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 13.344.553
GTGD: 143.259,00
Sàn
UPCOM-Index
56,23 -0,03 / -0,05%
Lúc 06/07/2020 10:44:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.712.012
GTGD: 74.493,00

Nguồn: VPBS