CEO - các bài viết về CEO, tin tức CEO

1 2 3
Sàn
VN-Index
903,05 -0,93 / -0,10%
Lúc 30/09/2020 09:59:48
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 107.653.379
GTGD: 2,06 triệu
Sàn
HNX-Index
131,57 -0,17 / -0,13%
Lúc 30/09/2020 09:59:48
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 16.268.721
GTGD: 162.515,00
Sàn
UPCOM-Index
61,46 -0,06 / -0,10%
Lúc 30/09/2020 09:59:48
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 10.558.554
GTGD: 173.357,00

Nguồn: VPBS