VJC - các bài viết về VJC, tin tức VJC

1 2 3
Sàn
VN-Index
912,82 +4,55 / +0,50%
Lúc 28/09/2020 10:59:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 210.504.476
GTGD: 3,48 triệu
Sàn
HNX-Index
132,95 +1,43 / +1,09%
Lúc 28/09/2020 10:59:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 29.987.822
GTGD: 429.151,00
Sàn
UPCOM-Index
61,45 +0,16 / +0,26%
Lúc 28/09/2020 10:59:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 14.711.655
GTGD: 184.958,00

Nguồn: VPBS