VAMA - các bài viết về VAMA, tin tức VAMA

1
Sàn
VN-Index
995,54 +3,70 / +0,37%
Lúc 14/10/2019 11:29:47
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 102.008.419
GTGD: 1,97 triệu
Sàn
HNX-Index
106,24 +0,98 / +0,93%
Lúc 14/10/2019 11:29:47
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 17.510.526
GTGD: 230.666,00
Sàn
UPCOM-Index
57,09 +0,12 / +0,21%
Lúc 14/10/2019 11:29:47
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.532.250
GTGD: 92.191,00

Nguồn: VPBS