tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam - các bài viết về tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam, tin tức tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam

  • Nút thắt đầu tư công

    Nút thắt đầu tư công

    “Này ông, sao tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam ì ạch thế? Phải làm gì?”, vị chuyên gia quốc tế nhìn tôi nhíu mày.
    Tháng 08, 22,2019 | 07:17
1
Sàn
VN-Index
895,97 -13,70 / -1,51%
Lúc 26/02/2020 15:59:40
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 142.582.255
GTGD: 2,99 triệu
Sàn
HNX-Index
106,61 -0,05 / -0,05%
Lúc 26/02/2020 15:59:40
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 66.713.634
GTGD: 723.342,00
Sàn
UPCOM-Index
55,34 -0,19 / -0,34%
Lúc 26/02/2020 15:59:40
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 12.622.962
GTGD: 224.991,00

Nguồn: VPBS