Thành Thành Công - các bài viết về Thành Thành Công, tin tức Thành Thành Công

1 2
Sàn
VN-Index
863,77 +6,29 / +0,73%
Lúc 28/05/2020 13:30:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 203.413.668
GTGD: 3,48 triệu
Sàn
HNX-Index
109,52 +0,63 / +0,58%
Lúc 28/05/2020 13:30:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 26.593.688
GTGD: 332.941,00
Sàn
UPCOM-Index
55,05 +0,12 / +0,22%
Lúc 28/05/2020 13:30:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.253.757
GTGD: 155.171,00

Nguồn: VPBS