tháng Ngâu - các bài viết về tháng Ngâu, tin tức tháng Ngâu

1
Sàn
VN-Index
1.137,65 -28,40 / -2,44%
Lúc 26/01/2021 13:14:25
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 650.581.153
GTGD: 13,29 triệu
Sàn
HNX-Index
228,74 -3,10 / -1,34%
Lúc 26/01/2021 13:14:25
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 148.416.989
GTGD: 2,01 triệu
Sàn
UPCOM-Index
76,05 -1,37 / -1,77%
Lúc 26/01/2021 13:14:25
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 54.513.643
GTGD: 797.460,00

Nguồn: VPBS