Taxi truyền thống - các bài viết về Taxi truyền thống, tin tức Taxi truyền thống

1 2
Sàn
VN-Index
1.140,03 +5,35 / +0,47%
Lúc 21/01/2021 09:59:19
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 190.206.783
GTGD: 4,12 triệu
Sàn
HNX-Index
240,02 +6,76 / +2,90%
Lúc 21/01/2021 09:59:19
Cao nhất
18/01/2021
225,49
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 43.030.477
GTGD: 569.452,00
Sàn
UPCOM-Index
76,24 +0,06 / +0,08%
Lúc 21/01/2021 09:59:19
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 16.691.953
GTGD: 206.622,00

Nguồn: VPBS