môi trường kinh doanh - các bài viết về môi trường kinh doanh, tin tức môi trường kinh doanh

1
Sàn
VN-Index
884,48 +3,31 / +0,38%
Lúc 04/06/2020 14:44:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 407.042.427
GTGD: 6,24 triệu
Sàn
HNX-Index
117,52 +1,03 / +0,88%
Lúc 04/06/2020 14:44:25
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 80.803.788
GTGD: 943.640,00
Sàn
UPCOM-Index
56,29 -0,04 / -0,07%
Lúc 04/06/2020 14:44:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 62.667.898
GTGD: 894.003,00

Nguồn: VPBS