môi trường kinh doanh - các bài viết về môi trường kinh doanh, tin tức môi trường kinh doanh

1
Sàn
VN-Index
937,31 +8,55 / +0,92%
Lúc 20/02/2020 14:44:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 186.712.821
GTGD: 3,06 triệu
Sàn
HNX-Index
109,43 +0,13 / +0,12%
Lúc 20/02/2020 14:44:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 34.099.682
GTGD: 408.629,00
Sàn
UPCOM-Index
56,24 -0,16 / -0,28%
Lúc 20/02/2020 14:44:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 11.039.278
GTGD: 181.929,00

Nguồn: VPBS