Kiên Giang - các bài viết về Kiên Giang, tin tức Kiên Giang

1
Sàn
VN-Index
758,14 -2,19 / -0,29%
Lúc 10/04/2020 13:44:37
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 257.198.696
GTGD: 3,08 triệu
Sàn
HNX-Index
106,47 +1,39 / +1,32%
Lúc 10/04/2020 13:44:37
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 42.995.812
GTGD: 370.910,00
Sàn
UPCOM-Index
50,57 -0,17 / -0,34%
Lúc 10/04/2020 13:44:37
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 14.011.546
GTGD: 134.247,00

Nguồn: VPBS