FDI - các bài viết về FDI, tin tức FDI

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sàn
VN-Index
1.190,50 -3,70 / -0,31%
Lúc 18/01/2021 14:29:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 724.268.549
GTGD: 16,60 triệu
Sàn
HNX-Index
230,59 +5,12 / +2,27%
Lúc 18/01/2021 14:29:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 147.547.477
GTGD: 2,21 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,53 -0,11 / -0,14%
Lúc 18/01/2021 14:29:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 58.935.911
GTGD: 914.043,00

Nguồn: VPBS