FDI - các bài viết về FDI, tin tức FDI

1 2 3 4 5 6 7 8
Sàn
VN-Index
1.195,25 +1,05 / +0,09%
Lúc 18/01/2021 13:14:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 493.953.459
GTGD: 11,30 triệu
Sàn
HNX-Index
232,51 +7,04 / +3,12%
Lúc 18/01/2021 13:14:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 99.509.271
GTGD: 1,44 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,64 0,00 / 0,00%
Lúc 18/01/2021 13:14:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 39.957.817
GTGD: 615.885,00

Nguồn: VPBS