xăng dầu - các bài viết về xăng dầu, tin tức xăng dầu

1 2
Sàn
VN-Index
903,19 -0,79 / -0,09%
Lúc 30/09/2020 13:44:49
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 253.366.715
GTGD: 4,65 triệu
Sàn
HNX-Index
132,02 +0,28 / +0,21%
Lúc 30/09/2020 13:44:49
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 38.633.365
GTGD: 562.084,00
Sàn
UPCOM-Index
61,52 0,00 / 0,00%
Lúc 30/09/2020 13:44:49
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 25.817.084
GTGD: 384.599,00

Nguồn: VPBS