Virus corona - các bài viết về Virus corona, tin tức Virus corona

Sàn
VN-Index
843,58 +0,09 / +0,01%
Lúc 02/07/2020 14:15:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 183.701.250
GTGD: 3,15 triệu
Sàn
HNX-Index
111,55 -0,14 / -0,13%
Lúc 02/07/2020 14:15:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 20.856.413
GTGD: 209.502,00
Sàn
UPCOM-Index
55,84 -0,21 / -0,37%
Lúc 02/07/2020 14:15:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 9.655.803
GTGD: 136.006,00

Nguồn: VPBS