Ủy ban thường vụ Quốc hội - các bài viết về Ủy ban thường vụ Quốc hội, tin tức Ủy ban thường vụ Quốc hội

1 2
Sàn
VN-Index
984,92 +6,29 / +0,64%
Lúc 21/01/2020 13:14:48
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
23/01/2019
905,12
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 95.467.608
GTGD: 1,83 triệu
Sàn
HNX-Index
105,58 +0,94 / +0,90%
Lúc 21/01/2020 13:14:48
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 17.530.879
GTGD: 169.710,00
Sàn
UPCOM-Index
55,79 +0,30 / +0,54%
Lúc 21/01/2020 13:14:48
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/01/2019
53,57
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 13.174.884
GTGD: 158.841,00

Nguồn: VPBS