UBND xã Tân Quý Tây - các bài viết về UBND xã Tân Quý Tây, tin tức UBND xã Tân Quý Tây

1
Sàn
VN-Index
680,44 +17,91 / +2,70%
Lúc 01/04/2020 11:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 154.227.557
GTGD: 2,16 triệu
Sàn
HNX-Index
94,75 +2,11 / +2,28%
Lúc 01/04/2020 11:29:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 21.688.760
GTGD: 196.590,00
Sàn
UPCOM-Index
48,38 +0,64 / +1,34%
Lúc 01/04/2020 11:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 6.127.886
GTGD: 72.811,00

Nguồn: VPBS