Tài sản thế chấp của ông Trịnh Văn Quyết - các bài viết về Tài sản thế chấp của ông Trịnh Văn Quyết, tin tức Tài sản thế chấp của ông Trịnh Văn Quyết

1
Sàn
VN-Index
860,82 +3,34 / +0,39%
Lúc 28/05/2020 14:45:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 265.027.517
GTGD: 4,62 triệu
Sàn
HNX-Index
109,63 +0,74 / +0,68%
Lúc 28/05/2020 14:45:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 39.809.077
GTGD: 464.455,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,10 / +0,18%
Lúc 28/05/2020 14:45:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 13.011.208
GTGD: 204.937,00

Nguồn: VPBS