Quảng bình - các bài viết về Quảng bình, tin tức Quảng bình

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
912,39 -0,11 / -0,01%
Lúc 29/09/2020 13:29:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 306.184.740
GTGD: 5,52 triệu
Sàn
HNX-Index
132,96 -0,16 / -0,12%
Lúc 29/09/2020 13:29:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.703.011
GTGD: 627.917,00
Sàn
UPCOM-Index
61,64 -0,14 / -0,23%
Lúc 29/09/2020 13:29:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 37.098.648
GTGD: 409.703,00

Nguồn: VPBS